Havila

Avy amin'i Wikipedia

I Havila dia tany sy olona resahina ao amin' ny boky maromaro ao amin' ny Baiboly; ny voalohany voalaza ao amin' ny Genesisy 2:10–11 , fa ny faharoa kosa resahina ao amin' ny Genesisy 10:7. Atao hoe חֲוִילָה / Ḥăwīlā izany ao amin' ny Baiboly hebreo.

Ao amin' ny Genesisy 2:10–11 dia ampifandraisina amin' ny saha Edena izany. Olona roa antsoina hoe Havila no lazaina ao amin' ny fitanisana ny firenena fa taranak' i Nôa. Hita ao amin' ny Genesisy 25:18 koa io anarana io, izay mamaritra ny faritanin' ny Ismaelita.

Ny literatiora ivelan' ny Baiboly dia milaza an' i Havila ho loharanon' ny firavaka sarobidy nampiasain' ny Amôrita. Ny toerana tena nisy an' i Havila dia iadian-kevitra, ka misy manam-pahaizana milaza fa mety ho any atsimo-andrefan' i Arabia na any Sômalia Avaratra izy io.