Framasôneria

Avy amin'i Wikipedia
Ny efamira sy ny kompà masônika, mety hahitana na tsia ny litera G

Ny framasôneria dia fikambanam-pirahalahiana izay mamototra ny fiaviany any amin' ny fikambanan' ny mpanapaka vato fanorenana izay, nanomboka tamin' ny faran' ny taonjato faha-14, nanara-maso ny fepetra takina amin' ny mpanapaka vato sy ny fifandraisany amin' ny manampahefana sy ny mpanjifa. Ahitana vondrona roa lehibe nahazo fankatoavana ny framasôneria ankehitrfiny amin' ny ankapobeny: (1) ao ny Framasôneria anglô-amerikana, izay manizingizina fa tokony hisy ny boky misokatra ao amin' ny "Trano" (frantsay: loge; anglisy: lodge) miasa, fa tokony hanambara ny finoany ny Avo Indrindra ny mpikambana tsirairay, fa tsy tokony hisy vehivavy azo raisina, (2) ary ao koa ny Framasôneria an-tanibe, izay nanala ny fameperana sasany na izy rehetra izay voalaza eo loha ireo.

Ny vondrona fototra sy isan-toerana misy ny framasôneria dia ny "Trano" (frantsay: loge; anglisy: lodge). Matetika ireo trano tsy miankina ireo no eo ambany fanaraha-mason' ny ambaratonga eo amin' ny faritra (matetika mifanandrify amina fanjakana na faritany na firenena) sahanin' ny "Tranobe" (frantsay: Grand loge na Grand orient; anglisy: Grand Lodge na Grand Orient). Tsy misy ny Tranobe iraisam-pirenena na maneran-tany, izay tokony hanara-maso ny faramasôneria rehetra; ny Tranobe tsirairay dia mahaleo tena, ary tsy voatery hifampihevitra ho ara-dalàna izy ireo.

Ny diplôman' ny framasôneria dia ny mari-pahaizana telo tamin' ny fikambanana mpanao asa tanana tamin' ny Andro Antenatenany, dia ny an' ny zazavao niditra (anglisy: Entered Apprentice) sy ny an' ny namana mpiara-miasa (anglisy: Journeyman na fellow na Fellowcraft) ary ny an' ny mpandrafi-bato mpampianatra (anglisy: Master Mason). Ampianarina tsikelikely ny hevitra fonosin' ny marika ao amin' ny framasôneria ny mpilatsaka amin' ireo mari-pahaizana telo ireo ary raisin-tanana sy tolorana famantarana sy teny mba hampahafantarana amin' ny mpikambana hafa fa efa nampianarina izay tokony ho fantany izy.