Fiangonan'ny Fasana Masina

Avy amin'i Wikipedia
Fiangonan'ny Fasana Masina

Ny Fiangonan'ny Fasana Masina dia fiangonana ao amin'ny Trano Kristiana ao amin'ny Tanàna Taloha ao Jerosalema. Heverina ho toerana masina indrindra ho an'ny Kristianina eran-tany izy io, satria io no toerana fivahiniana masina indrindra ho an'ny Kristianisma nanomboka tamin'ny taonjato faha-4. Araka ny fomban-drazana nanomboka tamin'ny taonjato faha-4, dia misy toerana roa heverina ho masina ao amin'ny Kristianisma ao: ny toerana nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, teo amin'ny toerana antsoina hoe Kalvary na Golgota, ary ny fasan'i Jesosy foana, izay nandevenana azy sy nandevenana azy. nitsangana tamin’ny maty. Isaky ny naorina indray ilay fiangonana, dia nampiasaina tamin’ny fanavaozana vaovao ny sasany tamin’ireo zavatra tranainy tamin’ilay rafitra teo aloha.