Filazantsara sinôptika : Fahasamihafan'ny versiona roa

Aller à la navigation Aller à la recherche
Fanampin'antsipiriany
(Fanampiana fizaràna sy antsipiriany maro)
(Fanampin'antsipiriany)
- ny fanasitranana ilay olona malemy tanana;
 
- ny fonirahanafanirahana ireo Apostoly;
 
- ny amin'i Belizaboba;
- ny fanoharana ny amin'ny fandrobana ny tranona lehilahy matanjaka iray, ny fahotana amin'ny Fanahy Masina, ireo tena havan'i Jesosy, ny amin'ny mpamafy, ny fanaovan-jiro ao ambany vata famarana, ny amin'ny tsimparifary;
 
- ny nampitsaharanynampitsaharan'iJesoa ny rivo-mahery;
 
- ny nandroahana devoly tany Gadara;
- "Omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara";
 
- ny aminozona nataony ho an'ireo fariseo sy mpanoradalàna;
 
- ny amin'ny andro farany;
 
- ny fanirahana hampieny ny fampianarany.
 
==== Fitovian'ny Filazantsaran'i Matio sy ny Filazantsaran'i Marka ====
 
==== Fitovian'ny Filazantsaran'i Matio sy ny Filazantsaran'i Lioka ====
Misy koa ireo andinin-tsoratra itovian'ny Filazantsaran'i Matio sy ny an'i Lioka nefa tsy hita na tsy voateny firy ao amin'ny Filazantsaran'i Marka. Ireto avy izany:
 
- ny toriteny nataon'i Jaona mpanao batisa;
 
- ny mpanompon'ny mpifehy miaramila;
 
- ny hafatra avy amin'i Jaona mpanao batisa;
 
- ny ozona nahazo ireo tanana tsy mibebaka;
 
- ny fisaoran'i Jesosy ny Rainy;
 
- ny fiverenan'ilay fanahy maloto;
 
- ny fanoharana ny amin'ny masirasira, ny ondry very, ny fanasana lehibe, ny talenta, ary ny mpanompo mahatoky;
 
- ny fitomanian'i Jesosy an'i Jerosalema.
==== Fitovian'ny Filazantsaran'i Marka sy ny Filazantsaran'i Lioka ====
 
=== Ny fahasamihafany ===
24 788

modifications

Meny fitetezana