Aller au contenu

Jinmeiyō kanji

Avy amin'i Wikipedia
Ny soratra ny teny Japonezy

Lahatsoratra fotony:
Soratra ny teny Japônezy

kanji (漢字) :

Fanamakiana on’yomi (音読み) sy kun’yomi (訓読み).


kana (仮名) :

Fampiasana manokana :


rōmaji :

Aide à l’affichage

Lisitry ny Jinmeiyō kanji 290


japonezy : 丑 丞 乃 之 也 亘 亥 亦 亨 亮 伊 伍 伎 伶 伽 佑 侃 侑 倖 倭 偲 允 冴 冶 凌 凜 凪 凱 勁 匡 卯 叡 只 叶 吾 呂 哉 唄 啄 喬 嘉 圭 尭 奈 奎 媛 嬉 孟 宏 宥 寅 峻 崚 嵐 嵩 嵯 嶺 巌 巳 巴 巽 庄 弘 弥 彗 彦 彪 彬 怜 恕 悌 惇 惟 惣 慧 憧 拳 捷 捺 敦 斐 於 旦 旭 旺 昂 昌 昴 晃 晋 晏 晟 晨 智 暉 暢 曙 朋 朔 李 杏 杜 柊 柚 柾 栗 栞 桂 桐 梓 梢 梧 梨 椋 椎 椰 椿 楊 楓 楠 榛 槙 槻 樺 橘 檀 欣 欽 毅 毬 汀 汐 汰 沙 洲 洵 洸 浩 淳 渚 渥 湧 滉 漱 澪 熙 熊 燎 燦 燿 爽 爾 猪 玖 玲 琉 琢 琳 瑚 瑛 瑞 瑠 瑶 瑳 璃 甫 皐 皓 眉 眸 睦 瞭 瞳 矩 碧 碩 磯 祐 禄 禎 秦 稀 稔 稜 穣 竣 笙 笹 紗 紘 紬 絃 絢 綜 綸 綺 綾 緋 翔 翠 耀 耶 聡 肇 胡 胤 脩 舜 艶 芙 芹 苑 茉 茄 茅 茜 莉 莞 菖 菫 萌 萩 葵 蒔 蒼 蓉 蓮 蔦 蕉 蕗 藍 藤 蘭 虎 虹 蝶 衿 袈 裟 詢 誼 諄 諒 赳 輔 辰 迪 遥 遼 邑 那 郁 酉 醇 采 錦 鎌 阿 隼 雛 霞 靖 鞠 須 頌 颯 馨 駒 駿 魁 鮎 鯉 鯛 鳩 鳳 鴻 鵬 鶴 鷹 鹿 麟 麿 黎 黛 亀