Hasambarana (toritenin' i Jesoa)

Avy amin'i Wikipedia
Ny Toriteny momba ny Hasambara, sary nataon' i James Tissot, taona 1890, ao amin' ny Brooklyn Museum

Ny Hasambarana na ny Fahasambarana dia anarana omena ny ampahany amin' ny Toriteny teo an-tendrombohitra voalaza ao amin' ny Filazantsara araka an' i Matio (Mat. 5:3-12) sy ny ampahany amin' ny Toriteny teo an-tany lemaka ao amin' ny Filazantsara araka an' i Lioka (Lio. 6:20-23).

Valo izy ireo "fahasambarana" ireo ao amin' ny Filazantsaran' i Matio fa efatra kosa ao amin' ny Filazantsaran' i Lioka izay arahin' ny ozona efatra. Misy hasambarana hafa ao amin' ny loharano jiosy talohan' ny Filazantsara, ao amin' ny Baiboly, indrindra ao amin' ny Ekleziastika (Eklez. 14:20-27), na ao amin' ny iray amin' ny Horonam-bokin' ny Ranomasina Maty avy tao amin' ny zohy 4 (4Q525 2 II). Ny Hasambarana ao amin' ny Filazantsara araka an' i Matio dia manolotra rafitra mifototra amin' ny fomba fiasa mitovy amin' ilay ampiasaina tamin' ireo lahatsoratra roa farany ireo, izay misy vokany mivantana eo amin' ny fandalinana ny lahatsoratr' ity filazantsara ity.