Fivavaham-bahoaka

Avy amin'i Wikipedia

Ny fivavaham-bahoaka, araka ny fandalinana ny fivavahana sy ny fomban-drazana, dia fivavahana ahitana endrika sy fanehoam-pivavahana samihafa izay miavaka amin' ny foto-pampianarana ôfisialy sy ny fomba fanao ao amin' ny fivavahana voalamina. Ny famaritana mazava tsara ny fivavaham-bahoaka dia miovaova arakaraka ny manam-pahaizana. Ahitana fombam-pivavahana ara-poko na isam-paritra eo amban' ny fivavahana iray; nefa ivelan' ny foto-pampianarana sy ny fanao ôfisialy.

Ny teny hoe "fivavaham-bahoaka" dia matetika mahafaoka lohahevitra roa mifandray nefa misaraka. Ny voalohany dia ny lafiny ara-pivavahana ao amin' ny kolontsaim-bahoaka, na ny lafiny ara-kolontsaim-bahoakan' ny fivavahana. Ny faharoa dia manondro ny fandalinana ny fampiharoharoana fivavahana (sinkretisma) eo amin' ny kolontsaina roa miaraka samy manana ny dingana samihafa amin' ny fanehoana ôfisialy, toy ny fifangaroan' ny finoam-bahoaka afrikana sy ny katôlisisma rômana izay nitarika ny fivoaran' ny Vôdo sy Santería, ary ny fifangaroana toy izany amin' ny fivavahana ara-dalàna sy ny kolontsaim-bahoaka. Any Sina, ny prôtestantismam-bahoaka dia niandoha tamin' ny Fikomiana Taiping.

Ny fivavahan-drazana sinoa, ny kristianisma, ny hindoisma, ary ny silamo dia ohatra amin' ny fivavaham-bahoaka mifandray amin' ny fivavahana lehibe. Ampiasaina ihany koa io teny io, indrindra fa eo amin' ny mpitondra fivavahana ao amin' ny fivavahana voakasika, mba hilazana ny fanirian' ny olona izay tsy manatrika fanompoam-pivavahana matetika, tsy anisan’ ny fiangonana na fikambanana ara-pivavahana mitovy amin' izany, ary tsy nanao fanambaràm-pinoana amin' ny fomba ôfisialy ao amin' ny fanekem-pinoana manokana, fanaovana mariazy na fandevenana ara-pivavahana, na (eo amin' ny Kristiana) mba hanaovana batisa ny zanany.