Fandrindram-piterahana

Avy amin'i Wikipedia
Torohevitra momba ny fomba fandrindrana fiterahana

Ny fandrindram-piterahana na fandrindrana fiterahana dia fitambaran' ny fanao sy fitaovana manampy amin' ny fanaraha-maso sy fifehezana ny fiterahana, izay mikendry ny hahafahan' ny fianakaviana hisafidy ny hiteraka tsia.

Ny ivon-toerana fandrindrana fiterahana dia toerana ahafahana manome sy mampiasa ireo fanao sy fitaovana ireo sy manoro momba ny fampiasana azy.

Ny tombontsoa azo avy amin' ny fandrindrana fiterahana dia mety miovaova arakaraka ny firenena. Ny foibe fandrindrana fiterahana dia manome torohevitra momba ny fanabeazana aizana sy ny fampitsaharana an-tsitrapo ny fitondrana vohoka (any amin' ny firenena izay manome alalana ny amin' izany), manoro lalana ny dokotera sy ny mpiara-miombona antoka, manao fitiliana vohoka, manao fanadihadiana momba ny fahasalaman' ny vehivavy ary koa ny mikarakarana ny fitsaboana ny aretina manokan' ny vehivavy. Ny torohevitra momba ny fanabeazana aizana (pilina atelina, fitaovana ampidirna anaty tranonjaza na asisika ambany hoditra, sns mba tsy hampiteraka mandritra ny fotoana voafetra) dia azo atao noho ny fisian' ny dokotera na mpampivelona.