Aller au contenu

Andrianakotrina

Avy amin'i Wikipedia

Andrianakotrina no razamben'ireo zanadralambo tompon'ny tanan'Ambohimahatsinjo sy Ambohitsimeloka, tanana miorina eo antampontendrombohitra ka Imerikasinina no eroa ampita antsinanany, Ambohimalazabe no eroa ampita avaratra, Ambohipeno no eroa ampita andrefany ary Ambohimanambola no eroa ampita atsimony.

Ara-tantara, Andrianakotrina dia fianakavian'ny mpanjaka Andriamanelo, raiben'i mpanjaka Ralambo (1575-1610). Arak'izany dia tsy taranaky ny mpanjaka Ralambo i Andrianakotrina fa fianakaviany ary ankevin'irony raibeny.

Andrianakotrina sy ny taranany tany amboalohany no tompon'ny vohitr'Ambatofotsy sy Manandriana eo atsimon'Ambohidrabiby raha mbola tsy nanjaka akory i Ralambo.Nanoa an-dRalambo anefa ny taranak'Andrianakotrina. Tian-dRalambo honina amin'ny faritra atsimon'Ambohidrabiby iny anefa ireo zanany roalahy koa nanao fifanarahana izy sy ireo Andrianakotrina fa homen-dRalambo an'ny terak'Andrianakotrina ny vohitr'Ambohimahatsinjo ho takalon'ny vohitr'Ambatofotsy sy Manandriana. Ary noho izany fifanarahana izany sy nohon'ny maha-fianakaviany rahateo an'Andrianakotrina dia nataon'ny mpanjaka Ralambo ho isan'ny zanadRalambo ny terak'Andrianakotrina raha nanao ny tetiharana izy.

Fa ny tena nampalaza an'Andrianakotrina anefa amin'ny tantara taty anivon-tany dia satria izy Andrianakotrina no voatan'ny lovantsofina fa nitondra ny akotrimbary voalohany taty Imerina talohan'ny nanjakan-dRangita sy Rafohy fa talohan'izany dia saonjo no sakafon'ny olona taty. Satria tokoa, raha sendra tany amin'ny faritry betsileo na ankaratra iny hono Andrianakotrina dia gaga nahita ireo olona namboly sy nihinambary. Nangataka tamin'ireo mponina ireo akotry hono Andrianakotrina nefa tsy nahazo. Hany hevipetrin'Andrianakotrina dia nataony nirosarosa tamin'ny tany ny lambany ka nanaraka io lambany io ny vary akotry nahahin'ireo mponina ary notehiriziny tsara izany akotry izany ka tongany taty Ankova ary namboleny. Dia izany hono no nahatonga ny akotry voalohany taty Ankova.Ny teny hoe "Andrianakotrina" dia mbola mitahiry ny teny hoe "akotry" ao aminy.

Io tantaran'Andrianakotrina mifamatotra amin'ny akotry io moa no manamarina fa tsy zanaka naterak'i Ralambo akory i Andrianakotrina. Satria tokoa raha zanak'i Ralambo i Andrianakotrina dia ny mpanjaka Ralambo izany mbola tsy nihinambary akory talohan'ny nahalehibe an'Andrianakotrina. Anefa ny lovantsofina dia milaza mazava tsara fa tamin'ny nanjakan-dRalambo dia efa nielipatrana taty Imerina ny fihinanana vary ary ny lovantsofina aza dia milaza fa raha tamy hanafika an'Ambohidrabiby ireo Antavaratra dia ny akofambary no narehitr'Andrianjaka tamin'ny hadivorin'Ambohidrabiby mba handresena ireo fahavalo ireo.

Na izany aza dia mbola mitazona sy sarotiny amin'ny maha-zanadRalambo azy ny Andrianakotrina ka izy indray no nankalaza tamin'ny taona 2010 ny faha - 400 taona nahaterahan-dRalambo tao Ambohibaoladina eo ambany avaratr'andrefan'Ambohimahatsinjo raha tsy nisy nanao izany ireo zanadRalambo tena teraky ny mpanjaka Ralambo.

Marihina moa fa Andrianakotrina sy Andrianandriana dia samy nafindran'ny taranany ary nafeniny ao antampon'Ambohimahatsinjo.