Al-Fātiḥa

Avy amin'i Wikipedia
ٱلۡفَاتِحَةِ

Al Fatiha – Ny fanokafana no soràta voalohany ao amin' ny Kor'any.

Votoatiny[hanova | hanova ny fango]

  1. Dera ho an’ i Allah, Tompon’ izao tontolo izao.
  2. Ilay be fiantrana sy be indra fo.
  3. Mpanjakan’ ny andro farany.
  4. Ianao irery ihany no tompoinay ary ianao irery ihany no angatahanay fanampiana.
  5. Tariho amin’ ny lalana mahitsy izahay.
  6. Amin’Ilay lalan’ ireo izay nofenoinao ny fahasoavanao.
  7. Fa tsy amin’ ireo izay niharan’ ny fahatezeranao na amin’ ireo izay ao anatin’ ny fahaverezana.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

  • Soràta: 1. Al-Fātiḥa - 2. Al-Baqara - 3. Ali ʿImrān - 4. An-Nisā - 5. Al-Māʾida - 6. Al-Anʿām - 7. Al-Aʿrāf - 8. Al-Anfāl - 9. At-Tawba - 10. Yūnus - 11. Hūd - 12. Yūsuf - 13. Ar-Raʿad - 14. Ibrāhīm - 15. Al-Hijr - 16. An-Naḥl - 17. Al-Isrā - 18. Al-Kahf - 19. Maryam - 20. Ta ha - 21. Anbiyā - 22. Al-Hajj - 23. Al-Muʾminūn - 24. An-Nūr - 25. Al-Furqān - 26. Aš-Suʿarāʾ - 27. An-Naml - 28. Al-Qaṣaṣ - 29. Al-ʿAnkabūt - 30. Al-Rūm - 31. Luqmān - 32. As-Sajda - 33. Al-Aḥzāb - 34. Sabaʾ - 35. Fāṭir - 36. Yā sīn - 37. Aṣ-ṣāffāt - 38. Sād - 39. Az-Zumar - 40. Ġāfir - 41. Fuṣṣilat - 42. Aš-šūrā - 43. Az-Zuḫruf - 44. Ad-Duḫān - 45. Al-Jāṯiya - 46. Al-Aḥqāf - 47. Muḥammad - 48. Al-Fatḥ - 49. Al-ḥujurāt - 50. Qāf - 51. Aḏ-Dāriyāt - 52. Aṭ-Tūr - 53. An-Najm - 54. Al-Qamar - 55. Ar-Raḥmān - 56. Al-Wāqiʿa - 57. Al-Hadīd - 58. Al-Mujādala - 59. Al-ḥašr - 60. Al-Mumtaḥana - 61. Aṣ-ṣaff - 62. Al-Jumuʾat - 63. Al-Munāfiqūn - 64. Al-Taġābun - 65. Aṭ-Talāq - 66. At-Taḥrīm - 67. Al-Mulk - 68. Al-Qalam - 69. Al-ḥāqqa - 70. Al-Maʿārij - 71. Nūḥ - 72. Al-Jinn - 73. Al-Muzzammil - 74. Al-Muddaṯṯir - 75. Al-Qiyāma - 76. Al-Insān - 77. Al-Mursalāt - 78. An- Nabaʾ - 79. An-Nāziʿāt - 80. ʿAbasa - 81. At-Takwīr - 82. Al-Infiṭār - 83. Al-Muṭaffifīn - 84. Al-Anšiqāq - 85. Al-Burūj - 86. Aṭ-Tāriq - 87. Al-Aʿlā - 88. Al-ġāšiya - 89. Al-Fajr - 90. Al-Balad - 91. Aš-šams - 92. Al-Layl - 93. Aḍ-ḍuḥā - 94. Aš-šarḥ - 95. At-Tīn - 96. Al-ʿAlaq - 97. Al-Qadr - 98. Al-Bayyina - 99. Az-Zalzala - 100. Al-ʿādiyāt - 101. Al-Qāriʿa - 102. At-Takāṯur - 103. Al-ʿAṣr - 104. Al-Humaza

105.                    Al-Fīl

106.                    Qurayš

107.                    Al-Māʿūn

108.                    Al-Kawṯar

109.                    Al-Kāfirūn

110.                    An-Naṣr

111.                    Al-Masad

112.                    Al-Iḫlāṣ

113.                    Al-Falaq

114.                    An-Nās