Fanorona

Avy amin'i Wikipedia
Fanorona

Fipetraky ny lahin'ny mpilalao mialoha ny ady amin'ny fanoron-tsivy

Ny fanorona dia lalaon-tsaina nenti-paharazana malagasy. Olon-droa no mifanandrina amin'izany ary mandany ny vaton'ilay mpifanandrina ny tanjona, toy ny ady. Rehefa maty kosa ilay mpifanandrina iray, dia azo avela koa dia miroso amin'ny fomba filalaovana antsoina hoe vela ny mpifanandrina roa, mba ahafahan'ilay maty tamin'ny voalohany ho afa-bela.

Ny tanjon'ny fanorona dia tsy ny hamono ihany, fa ny mamelona ihany koa ilay mpifanandrina maty tamin'ny lalao voalohany. Ny fanorona ihany angamba ny lalao eto an-tany izay tsy mamono ihany fa mamelona ihany koa.

Marihina fa fady ny miloka amin'ny fanorona satria ilay lalao rahateo dia saro-pady amin'ny malagasy.


Tantara[hanova | hanova ny fango]

Ny fiandohana[hanova | hanova ny fango]

Tamin'ny andron'ny mpanjaka Andrianamponga tao Ifanongoavana, tany amin'ny taona 1340 tany ho any no nahitana taratra voalohany ny fanorona. Tsy fantatra nefa ilay karazana fanorona tamin'izany

Tamin'ny andron'i Andriamanelo taty aoriana no ahenona indray ny momba ny fanorona amin'ny anarany fototra hoe Soratr'Andriamanitra.

Io anarana io dia avy amin'ny tantara fototry ny fanorona. Tamin'izany fotoana izany, efa ela be, dia navorin'Andriamanitra ireo mpahay raha rehetra teto an-tany ary izao no fangatahany : mba hanomezan'ireo mpahay raha ireo azy sary na soratra iray maneho izao tontolo izao amin'ny endriny rehetra sy ny fihetsikiny. Rehefa nandinika ireo mpahay raha dia sora-panorona no natolony an'Andriamanitra. Izany no nahatonga ilay anarana hoe Soratr'Andriamanitra.

Ny fanorona sy ny faminaniana[hanova | hanova ny fango]

Ny Ntaolo dia nametraka fa miainga amin'ny fanorona ny faminaniana ny zavatra mety hiseho, indrindra ho an'ny mpitondra tafika.

Raha naniraka olona hiantso ny zanany lahimatoa Andriatompokoindrindra ny mpanjaka Ralambo ahalalàny ny heviny momba ny fanjakana, izany hoe vonona handray ny fanjakana ve izy sa omena ilay zandriny Andrianjaka ity farany, dia naminany tamin'ny fanorona i Andriatompokoindrindra.

Ny fanorona rehefa ampiasaina amin'ny faminaniana dia manome valinteny telo :

  • raha resy ny mpilalao dia ratsy ho azy ny valinteny;
  • raha mandresy ny mpilalao dia vokatsoa ho azy;
  • sahala.

Rehefa naminany ary i Andriatompokoindrindra, dia telo noho dimy ny vokatra azony, dia niteny izy hoe « Lazao ny raiko fa mbola mamonoa telo noho dimy aho ». Saingy, ny telo dia tsy ahafaty ny dimy izany mihitsy amin'ny fanorona : resy izy no dikan'izany fa mbola miala-nenina sao lahy ka mbola ho sahala ilay lalao. Mazava be ary ilay valinteny nomeny ny iraka ho ampitaina any amin-drainy fa dia resy izy ary ratsy ny valintenin'ilay fanorona aminy ka tsy afaka handray ny fanjakana izy.

Azo anomezana tsodrano koa ny fanorona. Raha nitsodrano an'Andrianampoinimerina i Ramorabe dia nisoritany tamin'ny tany ny fanoron-telo dia hoy izy hoe « Ianao no eo amin'ny fonaben'Imerina ». Ny fonabe dia ilay laka eo ampovoan'ny fanorona izany hoe izy izany no manjaka eo amin'ilay tany.

Ny fanorona sy ny fomba[hanova | hanova ny fango]

Ny fanorenana trano[hanova | hanova ny fango]

Ny famorana[hanova | hanova ny fango]

Karazana fanorona[hanova | hanova ny fango]

Raha amin'ny malagasy dia misy karazany 3 ny fanorona dia ny fanoron-telo sy ny fanoron-dimy ary ny fanoron-tsivy izany.

Ny fanoron-telo[hanova | hanova ny fango]

Ny fanoron-dimy[hanova | hanova ny fango]

Ny fanoron-tsivy[hanova | hanova ny fango]

Filalaovana fanorona[hanova | hanova ny fango]

Misy karazany maro ny fanorona, fa ny tena maro mpahalala dia ny fanoron-tsivy sy ny fanoron-telo. Toy izao no endriky ny kianja ilalaovana ho an'ny fanoron-tsivy : soritana tsipika 5 mitsivalana sy mirazotra ary tsipika 9 mitsangana sy mirazotra ihany koa izay manome efajoro misy efitrefitra 32. Avy eo dia asiana tsipika iray avy ao anatin'ny efitrefitra tsirairay izay mampitohy ny zorony roa amin'ny efitrefitra, izany hoe tsipika mihorirana ka ampifandimbiasina ho tsipika mianjera mankany aoriana sy mankany aloha izany. Ho an'ny fanoron-telo dia mitovy amin'ny fanoron-tsivy ihany, fa tsipika 3 mitsangana sy tsipika 3 mitsivalana ihany no soritana.

Ny fihaonan'ny tsipika no toerana ametrahana ny vato holalaovina, ary ny ivo indrindra amin'ireo no atao hoe laka.

Amin'ny fiantombohan'ny lalao dia alahatra eo amin'io kianja io ny vaton'ny mpifanandrina izay miisa 22 avy, miloko mainty sy fotsy, ka ny laka ihany no tsy misy vato. Ny tanjona dia ny hanafoana ny vato rehetra ananan'ny mpifanandrina, ka izay mbola manana vato tavela no mpandresy.

Lalao ankafizin'ny Malagasy tokoa ny fanorona. Misy lovan-tsofina mitantara fa nisy mpanjaka anankiray izay namoy ny fanjakany iray manontolo mihitsy noho ny fitiavany an'io lalao io.

Fitsipi-dalao[hanova | hanova ny fango]

  • Mifandimby manisaka ny vatony amin'ny toerana iray mbola tsy misy vato ny mpifanandrina. Ny fanisahana ny vato anefa dia tsy maintsy manaraka ny tsipika mitsivalana na mitsangana na mihorirana izay efa nosoritana.
  • Amin'ny fotoana anisahana ny vato dia esorina ny vaton'ny mpifanandrina izay hatonina na isintahana, raha toa ka vaton'ny mpifanandrina no akaiky indrindra ny toerana iharan'ny hetsika atao fa tsy toerana tsy misy vato na toerana misy vaton'ilay manisaka.
    • Raha toa ka mbola an'ny mpifanandrina ny vato ao ambadik'ilay vatony esorina, dia miala daholo koa izay vaton'ny mpifanandrina mitandahatra amin'iny tsipika iny, mandra-pisy vaton'ilay manisaka na toerana fotsy.
    • Raha samy misy vaton'ny mpifanandrina ny toerana nihatahana sy ny toerana hatonina, dia misafidy ilay manakisaka na ny eo alohan'ny hisaka no esorina na ny tato ivohony.
  • Raha mahaisotra vaton'ny mpifanandrina ny hetsika anankiray dia mbola afaka manohy manisaka ny vatony ihany ny mpilalao fa tsy miova ny anjara. Tsy maintsy ilay vato nahisaka ihany no azo akisaka. Tsy azo atao koa ny miverina amin'ny toerana efa nipetrahan'iny vato iny.

Voambolana[hanova | hanova ny fango]

Teti-panorona (tetika + fanorona) : milaza tetika maty paika na drafitra nalamina milahadahatra hahatongavana amin'ny tanjona iray. Ohatra: Nanaovana teti-panorona mihitsy ny nisamborana ilay jiolahy raindahiny.

Ohabolana[hanova | hanova ny fango]

«Ny fanoron-dratsy no miverina an-dalana»

«Homam-be tsy matavy toa fanoron-dratsy»

«Pai-panorona mahalany andro»

Rohy ivelany[hanova | hanova ny fango]