Fambolena ny mangahazo

Avy amin'i Wikipedia

Fisafidianana ny tany[hanova | hanova ny fango]

Tsy mety amin’ny fambolena voanjo ny haavo mahery ny 1500m

Tany misolampy tsy mihoatra ny 12%.

Tany maivana, mamasipasika, tsy mifatratra ary tsy mitana hamandoana be loatra

  • baiboho.
  • Fanao amin’ny tany vao novakiana

Azo atao manaraka ny voly mamoa legiominosy.

Fikarakarana ny tany[hanova | hanova ny fango]

Vadibainga ny volana Mey-Jiona mba ho lo tsara ireo akora sisa tavela (ho an'ny voly fahavaratra)

Raha asa tany marindrano dia manisy zezipahitra atao ambany asa, mamotika bainga alohan'ny hambolena

soriboly: halalin'ny asa 25 – 30sm, elanelan'ny soritra fambolena 80 – 100sm

dongodongona :hahavon'ny dongona 25 – 30sm, mielanelana 1m

vokavoka : hahavony 25 – 30sm , misaritaka ka mielanelmana 1m isaky ny vokavokaanaty lavaka na mangahazo mifahy:haben' ny lavaka 1x1m; halaliny 0,50m; fako manta no hamenoana ny lavaka ka miha masaka miaraka amin’ny fitomboan'ny mangahazo izy ireo, tany mena 15sm no hanotofana ny antotam-pako ary tany 15sm amboniny itsatohan'ny taho mangahazo.

Zezika[hanova | hanova ny fango]

Zezipahitra : 20 – 30t/ha

Zezika mineraly :

  • NPK 11 22 16 :150 200kg/ha raha fambolena marindrano
  • NPK 11 22 16 : 15 – 20g isan-davaka raha dongodongona
  • Dolomita 500 1000kg/ha raha tany misy siaka fa afafy miaraka

amin’ny zezipahitra atao ambany asa ary ajanona 1 volana alohan'ny hambolena.

Fambolena[hanova | hanova ny fango]

Fotoana : Voly fahavaratra na "silamaintso/silataho" (Oktobra – febroary) Voly ririnina na "sehapanala" (Mey – jiona)

Fomba fambolena :Taho madio, matoy tsy voan'ny aretina no ambolena. Masony 2 no alentika any anaty tany ary 2 – 3 no tokony hipoitra. Kendrena mba tsy hifotItra ny masony. Fanosohana raha misy maty

Fikojakojana[hanova | hanova ny fango]

Fiavana: in-2 na in-3 mandritra ny fotoampambolena

1

Atrikasa fampifanarahana ny teknika sy voambolana ho an’ny faritra Vakinankaratra natao 05-06-07-08 Desambra 2006

Voly fototsakafo

Fihotazana[hanova | hanova ny fango]

Arakaraky ny toetany sy ny toetr'andro ary hampiasana ny vokatra (12 – 20 volana)

Vokatra andrandraina: 20 30t/ha .

2

Atrikasa fampifanarahana ny teknika sy voambolana ho an’ny faritra Vakinankaratra natao 05-06-07-08 Desambra 2006