Søren Kierkegaard

Avy amin'i Wikipedia
Søren Kierkegaard

Teraka tany Kopenaga, Danemarka tamin’ny taona 1813 i Søren Aabye Kierkegaard. Mpivarotra ny rainy ary mpivavaka tena nafana fo. 7 ry zareo no mpiray tampo. Tamin’ny taona 1821 izy no niditra tao amin’ny sekoly tsy miankina Borgerdydsskole. Nanohy fianarana teolojia tao amin’ny Universite Kopenaga ny taona 1831. Tamin’ny taona 1838, raha mbola vao 25 taona monja izy, de efa izy sy ny rahalahiny Petera sisa no hany velona tamin’izy mianakavy. Efa namoy ny ainy avokoa ny reniny sy anabaviny telo ary ny rahalahiny roa, ary tsy mba nisy nahatratra 33 taona ireo. Nihevitra koa izy araka’izany fa tsy hihoatra ny taona niainan’i Kristy tety antany. Tamin’ny taona 1837, dia latsa-pitiavana tamin’ i Régine Olsen izy. Nangatahany ho vady izy io ny taona 1840 ary dia nanaiky. Herintaona taty aoriana nefa dia najanony indray ny fiarahana taminy ary naveriny ny peratra fifamofoana. Tamin’io taona io ihany koa no nahazoany ny mari-pahaizana doctorat.