Mioitra

Avy amin'i Wikipedia

Manavo-tena na miavo-tena raha marimarina kokoa, sendra an'izay sakana na olana mafy ny olona iray kanefa tsy kivy fa mioitra, matetika ilazàna ireo vahoaka madinika na mahantra na tsy mba manam-pahalalàna firy, na koa olona nilaozan'ny tiana ; izay miezaka hatrany eo amin'ny fiainana.