Aller au contenu

Lafin-tany

Avy amin'i Wikipedia
270.994x270.994px

Ny lafin-tany dia teboka na faritra eny amin'ny faravodilanitra izay natao hamantarana ny zotra tokony harahina na hitodihana, ka isan'ny lafin-tany ny avaratra sy ny atsinanana sns. Ny faritra iposahan'ny masoandro no amantarana ny avaratra ary ny faritra ilentehany no amantarana ny andrefana. Raha mitodika miantsinana dia any ankavia no misy ny avaratra fa any ankavanana no misy ny atsimo. Aty amin'ny ila-bolantany atsimo dia ny faritra tandrify ny masoandro mitataovovonana no avaratra, fa raha any amin'ny ila-bolantany avaratra kosa dia ny faitra manandrify ny masoandro mitatavovonana no atsimo. Misy fomva hafa koa ahafahana mamantatra ny lafin-tany, dia ny fijerena ny kintana sy ny antokon-kintana. Ny tondroavaratra no fitaovana ampiasaina mba hamantarana ny lafintany. Mahazatra ny Malagasy ny miresaka ny hoe lafy valo, ao amin'ny fitenenanana hoe "lafy valon'ny Nosy", na dia azo zaraina mihoatra izany aza ny faravodilanitra.

Raha efatra fotsiny ny lafin-tany heverina dia izao avy izy ireo: avaratra, atsinanana, atsimo ary ny andrefana. Raha valo kosa no isan'ny lafin-tany heverina dia ireto avy izy ireo: avaratra, avaratra-atsinanana, atsinanana, atsimo-atsinanana, atsimo, atsimo-andefana, andrefana, avaratra andrefana. Mbola azo zaraina lafin-tany enina ambin'ny folo ny faravodilanitra.