Finoanoam-poana

Avy amin'i Wikipedia

Ny finoanoam-poana dia finona tsy araka ny lalàn' ny saina izay miorina amin' ny tahotra na ny tsy fahalalana izay iheverana ho manana toetra mihoatra ny an' ny zavaboary na toetra masina ny zava-mitranga na ny fihetsika na ny fitenenana sasany.

Tamin' ny taonjato faha-16 ny finoanoam-poana dia ilazana ny finoan' ny mpivavaka amin' ny sary (mpanompo sampy), ny fivavahana amin' ny andrimani-tsy izy. Tamin' ny taonjato faha-18 dia nilazana ny fivavahana rehetra sy ny fitsarana mialoha tsy misy fanadihadiana izany ka nampifanoherina amin' ny saina. Arakaraka ny hevitr' ilay teny dia mety hahafaoka ny fanao na ny finoana ara-pivavahana rehetra izay heverina ho tsy misy dikany na tsy manaraka ny lalàn' ny saina izany. Hatramin' izay nampandroso ny fomba fiasa ara-tsiansa izay, indrindra ny asan' i Popper, dia azo heverina ho manondro izay zavatra tsy araka ny mahazatra andavanandro sady tsy ahitana fomba handavana azy ara-potokevitra ny finoanoam-poana.