Aller au contenu

Fanatontoloana

Avy amin'i Wikipedia
 • Ny atao hoe fanatontoloana dia ny fampiombonan-tsena sy ny fampihavanana ny olona, ​​indrindra vokatry ny fanalalahana ny tsena, ny fampandrosoan'ny fitateran'olona sy ny entana, ary ny fiantraikan'ny teknolojian'ita sy fifandraisana maneran-tany .
 • Taorian’ny faharavan’ny vondrona Tatsinanana, dia nipetraka ny lamina vaovao maneran-tany nanomboka ny taona 1991. Ny rafitra kapitalista sy ny fifanankalozana malalaka no nanjaka teto anivon’izao tontolo izao. Vokatr'izany dia, niha-niroborobo sy nahazo laka maneran-tany ihany koa ny Fanatontoloana.

1) Famaritana[hanova | hanova ny fango]

 • Ny Fanatontoloana ; Fifanankalozana malalaka eo amin’ny lafiny rehetra : ara-politika, ara toe-karena, ara-tsosialy…
 • Azo adika ihany koa fa ny fanatontoloana dia fitambaran'ireo trangan-javatra maro, ara-toe-karena, ara-politika, ara-tsosialy mampitambatra ho iray ny firenen-drehetra maneran-tany.

2) Ireo antony nampiroborobo ny fanatontoloana[hanova | hanova ny fango]

a- Ny fivoarana lehibe teo amin’ny fitanterana

Nivoatra ny fitaovam-pitaterana : Vokatry ny fisian'ireo fitaovam-pitaterana manara-penitra toy ny fiara-manidina supersoniques, porte-containers dia lasa haingam-pandeha no mahazaka entana sy mpandeha betsaka izy ireo. Nanamora ny fifanankalozan’entana sy ny fifamezivezen’ny olona izany satria lasa azo antoka sy haingana ny fitaterana.

b- Ny fandrosoana ara-teknolojia

Isan’ny nampiroborobo fatratra ny fanatontoloana sy ny fifanankalozana maneran-tany ireo fivoarana lehibe teo amin’ny fitaovam-pifandraisana sy fampitam-baovao toy ny : fahitalavitra, internet, telefaona, satelita… Nahafoana ny elanelan-tany mihintsy aza izany ka lasa toy ny « tanana kely iray izao tontolo izao »

c- Ny fanalalahana ny fifanankalozana

Ny fametrahana ireo fifanarahana ho amin’ny fifanankalozana malalaka toy ny OMC ny taona 1995, dia nampivelatra sy nanamora ny varotra iraisam-pirenena satria, nanafoana ireo sakana teo amin’ny lafiny ara-barotra. Nofoanana na nahena ny haban-tseranana ary noraràna ny fanavankavahana ara-barotra…

3) Ireo mpandray anjara ao amin’ny Fanatontoloana[hanova | hanova ny fango]

 • Ireo firenen-drehetra: dia mandray anjara avokoa amin’ny alalan’ny fifanankalozana sy fifanampiana iraisam-pirenena.
 • Ireo orinasa maro rantsana (FMN) : orinasa lehiben’ireo firenena matanjaka, manana ratsa-mangaika any amin’ny firenen-kafa toy ny Shell, Total, the Coca-cola Company… Paik’ady ara-barotra sy hanamorana ny famokarana no ipariahany maneran-tany.
 • Ireo fikambanana iraisam-pirenena: Na fikambanana miankina (OIG) toy ny ONU, PNUD, UNESCO… na ny tsy miankina (ONG) toy ny Croix rouge international, WWF… dia mandray anjara fatratra amin’ny fiaraha-miasa sy fifanampiana iraisam-pirenena.
 • Ireo haino aman-jery : nohon’ny fivoarana ara-teknolojia, dia miantoka ny fifandraisana sy fampielezana vaovao maneran-tany ny : internet, ireo onjam-peo sy fahitalavitra maro toy ny RFI, TV5, France2, CNN…

4 Ireo fiantraikan’ny fanatontolona[hanova | hanova ny fango]

a) ireo vokatra tsara

 • Firoboroboan’ny fifanankalozana sy fihamafisan’ny fifaninanana.
 • Fahazoan’ireo firenena maro fandrosoana ara-toe-karena, ara-kolo-tsaina sy ara-tsosialy…
 • Fananan’ireo faritra morontsiraka toerana lehibe hatrany.
 • Fitomboan’ny fifampiankinana.

b) ireo vokatra tsy niriana

 • Ny fifandonan’ny kolotsaina
 • Fitomboan’ny elanelana ara-paritra : ao ireo mahazo tombony, ao reo lasa anjorom-bala
 • Ny fanavankavahana ara-barotra manoloana ny firenena mahantra.
 • Ny fanjakazakan’ny firenena matanjaka, sy manankarena amin’ny firenena mahantra.
 • Ny fahamafisan’ny fahasamihafana sy tsy fitoviana eo amin’ny firenena mahantra sy manan-karena.
 • Ny fahapotehana sy fanjavonan'ny kolotsain'ny olona indrindra any amin'ny firenena mahantra.

Famaranana :

Anjakan’ny fanatontoloana ny tontolo ankehitriny. Ny fampiharana rafitra mitovy maneran-tany no ahitana taratra izany : ny demokrasia malalaka ara-politika, ny fahalahana ara-toe-karena ary ny fampitoviana ny fomba fiainana ankapobeny anivon’ny mponina. Ny fanilikilihana ny faritra sasany, ny fampiharana ny proteksionisma ary ny fitomboan’ireo hetsika fanoherana ny fanatontoloana no fetrany.