Endrika:Bandeau

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
  

Fampiasàna

Ho an'ny endrika manana endrika bandeau tokony amboarina.

lahatsoratra tokony misy

{{bandeau
|loko 1 =
|loko 2 =
|sary =
|taille = 64 
|soratra =
|sokajy =
}}

Oatra


{{bandeau
|loko 1 =bleu
|loko 2 =vert
|sary = 
|taille = 50
|soratra = {{lahatsoratra}}
|sokajy = fandrobàna
}}

Manome
   Tamin’ny taona 2007 dia fantatra fa ny telo tamin’ireo tanjona valo napetraky ny OMD ihany no tratran’i Madagasikara.

Efa tara i Madagasikara ary mety tsy ho tratra mihitsy izany fahatarana izany. Nofinofy sisa ny fanatrarana ilay TTF na ny fampandrosoana eto amintsika, araka ny fahitan’ireo vahiny izany. Tao anatin’ny fampahalalam-baovao vahiny iray antsoina hoe « France 24 » no nivoahan’ny fanadihadiana nanovozana ity vaovao ity. Fanadihadiana tafiditra indrindra ao anatin’ izao fotoana anatantera-hana fihaonana an-tampony eo anivon’ny Firenena Mikambana izao, izay mika-sika ny antsoina hoe TTF (Tanjon'ny Taonarivo ho an'ny Fivoarana na Objectif du Millénaire pour le Développement). Efa herintaona sy tapany izao dia nampikatso ny fanatanterahana ireo tetikasa toko-ny hatao eto ny krizy pôlitika misy, hoy ity fanadihadiana ity. Fanamby goavana ho an’i Madagasikara, izay ma-nana mponina 20 tapitrisa ny fanatrarana ny TTF . Tamin’ny taona 2007 dia fantatra fa ny telo tamin’ireo tanjona valo napetraky ny TTF ihany no tratran’i Madagasikara. Amin’ny taona 2015 no daty napetraka mba hanatrarana ireo tanjona voafaritra ao anatin’ny TTF ireo. Anisan’ ireny tanjona ireny, ohatra ny fampihenana ho antsasany ireo mponina miaina ambanin’ny fahantrana tanteraka (1,27 dôlara isan’ andro). Toy izany koa, homena fanabeazana ambaratonga voalohany ny ankizy rehetra. Hampitoviana zo ny lahy sy ny vavy eo amin’ny fampandrosoana, hahena ny fahafatesan’ny zaza, hatsaraina ny fahasalaman’ny reny, fongorina ny sida sy ny tazo, harovana ny tontolo iainana. Rehefa nanomboka anefa ity krizy ity ny taona 2009 dia tapaka ny famatsiam-bola avy amin’ ny mpamatsy vola vahiny, raha tsy izany dia nihena ny fanampiana. Ny antsasaky ny tetibolan’ny governemanta malagasy dia avy amin’ny fanampiana iraisam-pirenena. Noho izany dia ny famatsiam-bola ireo asa tokony hotanterahin’ny fanjakana manerana ny Nosy mihitsy no mihantona. Ny talen’ny AFD (Sampandraharaha frantsay ho amin’ny fampandrosoana), Olivier Pezet, ohatra dia kely finoana ny amin’ny hahatrarana ity OMD, hoy ihany ity fampahalalam-baovao frantsay ity. [eo amin'i Gazetiko]