Dinika amin'ny endrika:Style hafatra

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

FILOZOFIA I)FAMARITANA 1)ara-piavian-teny: -philos,philia/sophos,sophia:"fitiavana ny fahendrena"pythagore. 2)fahendrena a)Ara-pahalalana: {ara-boajanahary,ara-fizika,ara-piaramonina,ara-panahy,ara-metafizika}.Aristote"antsoiko hoe filozofa izay manana araka izay azo atao ny fahalalana rehetra". b)Ara-moraly: {fitondran-tena tsara,voasaina}Alain"ny fahalalana rehetra dia tsara @filozofia,rehefa mitondra mankany @fahendrena". 3)Ara-kevitra : -fanaovana jeri-tamberina momba ny olona sy ny tontolo -fikarohana: ny marina,fahendrena,fahasambarana. II)MAMPIAVAKA AZY 1)Fomba fiasany: -mandinika -manontany sy manadihady 2)Toetsainy: -migaga -misalasala na miahiahy -mitsikera -mandala ny fahafahana -hendry III)MARINA ARA-PILOZOFIA -tsy manaiky avy hatrany ny zavatra iray ho marina fa mila hamarinana indray. -marina tsy tonga lafatra(fetrany) VI)FANDANJALANJANA -ny mahazava-dehibe azy(inona?) -toa tsy ilaina(nohon'inona?) -fetrany(fiatraikany?) -manandanja na tsy maintsy misy ny filozofia.