Apôkaliptisisma

Avy amin'i Wikipedia

Ny apôkaliptisisma na apôkaliptika dia finoana ara-pivavahana fa efa akaiky ny fiafaran' izao tontolo izao, na dia ao anatin' ny androm-piainan' ny tena manokana aza. Mazàna io finoana io dia miaraka amin' ny fiheverana fa tsy ho ela dia ho tonga amin' ny fiafarana misy korontana ny sivilizasiôna noho ny karazana loza mitranga maneran-tany. Ny apôkaliptisisma dia lafiny iray amin' ny eskatôlôjia ao amin' ny fivavahana sasany — ny ampahany amin' ny teôlôjia momba ny zava-nitranga farany eo amin' ny tantara, na ny fiafaran' ny taranak' olombelona.

Ny endrika isam-pivavahana amin' ireo fomba fijery sy hetsika ireo dia matetika miompana amin' ny fanambaràna miafina momba ny fidirana an-tsehatr' Andriamanitra tampoka sy manaitra ary misy loza mahatsiravina eo amin' ny tantara; ny fitsarana ny olombelona; ny famonjena ny olom-boafidy mahatoky; ary ny fanapahan' ny olom-boafidy miaraka amin’ Andriamanitra any amin’ ny lanitra sy ny tany nohavaozina. Nipoitra tany am-boalohany tao amin' ny zôrôastrisma ny apôkaliptika izay novolavolaina bebe kokoa tamin' ny fanombantombanana eskatôlôjia jodaika, kristiana ary islamika.

Ny apôkaliptisisma dia matetika mifandray amin' ny finoana fa ny fahalalana ezôterika dia azo inoana fa hiseho amin' ny fifandonana lehibe eo amin' ny hery tsara sy ny ratsy, natao hanova ny lalan' ny tantara. Ny apôkalipsy isan-karazany dia azo raisina ho tsara, ratsy, manjavozavo na tsy miandany, arakaraka ny fivavahana manokana na ny rafi-pinoana mampiroborobo azy ireny. Na izany aza, tsy hevitra ara-pivavahana ihany izy io ary misy ny fotoan' ny farany na ny toe-javatra tetezamita mifototra amin' ny siansa môderna, ny teknôlôjia, ny lahateny ara-pôlitika, ary ny teôria momba ny tsikombakomba.