Toriteny teo An-tendrombohitra

Avy amin'i Wikipedia
Toriteny teo an-tendrombohitra Carl Bloch, 1877.

Ny Toriteny teo an-tendrombohitra (nadika avy amin' ny lohatenin' ny fizarana latinina ao amin' ny Volgata hoe: Sermo in monte) dia fitambarana teny sy fampianarana heverina fa nataon' i Jesosy Kristy, izay manantitrantitra ny fampianarany momba ny fitondran-tena hita ao amin’ny Filazantsaran’i Matio (toko faha-5 sy faha-6 ary faha-7). Izy io no voalohany amin’ireo Lahateny dimy ao amin' i Matio ary natao tany am-piandohan’ny asa fanompoan’i Jesosy, taorian’ny nanaovan' i Jaona Mpanao Batisa batisa azy, namarana ny fifadian-kanina sy ny fialany ara-panahy tany an’efitra, ary nanombohany nitory teny tany Galilia. Tsy voalaza ny anarana sy ny toerana misy ilay tendrombohitra; mety ho ny Tendrombohitry ny Fahasambarana (hebreo: הר האושר‎ / Har HaOsher), izay havoana eo amoron’ny Farihin’i Galilia izany, araka ny fandikana nentim-paharazana.