Mamoriarivo

Avy amin'i Wikipedia

Mamoriarivo dia tanàna miorina eo ambany avaratry ny tendrombohitra Ambohitrandriananahary. Ity tendrombohitra ity moa dia eo ampita avaratra antsinanan'ny vohitra Ambohidrabiby no misy azy. Avy eo Talata Volonondry no mivily amin'ny lalana ho any Ifalimanjaka (mbola tsy tonga ao Ifalimanjaka).

I Mamoriarivo dia tanàna roa mitomandavana avaratra atsimo izay samy voahodidina hadivory avokoa. Ny nahatonga ny tanàna hatao hoe Mamoriarivo dia teo i Andrianjaka no namory ireo arivolahy nahitana andriana, hova, mpanompo, izay nentiny nonina teny Antananarivo. Tamin'izany dia mbola tsy nisy tanàna teo.

Tato aoriana dia nisy tanàna niorina teo. Amin'ny maha andriana ny mponina teo dia teo no natao sesi-tany ny printsesy iray tamin'ny andron-dRanavalona I.