Tolotra sy tinady

Avy amin'i Wikipedia

Ny tolotra sy ny tinady dia môdely ara-toekarena amaritana ny vidin-javatra eo amin' ny tsena. Ity môdely ity dia milaza fa ny fiasan' ny tsena dia mamela ny vidy isam-bentin' ny zavatra amidy amin' ity tsena ity hiova mandra-pahatongan' ny habetsahana ilaina (tinady) hitovy amin' ny habetsahana omena (tolotra). Izany dia miteraka fitobohan' ny vidy atolotra sy ny habetsahana tadiavinan izany hoe ny fahamarinan-toeran' izy roa ireo.

Ny lalànan' ny tolotra sy ny tinady anefa tsy maintsy manaja petrakevitra maromaro, anisan' izany: ny tsena ahitana fifaninanana, ny vidy isam-benty iadiam-barotra, tsy fisian' ny orinasa eo amin' ny tsena afaka manapaka samirery ny vidin-javatra, sns.

Amin' ny ankapobeny, raha miakatra (na midina) ny tinady dia midina (na miakatra) ny tolotra, na raha miakatra (na midina) ny tolotra dia midina (na miakatra) ny tinady.