Réseau Sentinelles

Avy amin'i Wikipedia
  

Mahatratra 1260 no isan’ny mpitsabo tsy miankina miasa maimaim-poana ao amin’ny réseau sentinelles (izany hoe 2 % miotra amin’ny mpitsabo rehetra eto @ Frantsa). Marihina fa miparitaka manerana ny Frantsa ireo mpitsabo ireo. Ny tanjon’ny réseau sentinelles de ny fanarahamaso ny fahasalamana amin’ny alalan’ireo fintilina ireo aretina 14. Mpitsabo « sentinelles » no hiantsoana ireo mpitsabo mpikambana ao, ary ity fikambanana ity dia noforonin’i Profesora Alain-Jacques Valleron tamin’ny taona 1984 ary etanin’ ny Unité Mixte de Recherche 707 Inserm -Université Pierre et Marie Curie.

Fanarahamaso tsy ankiato an’ireo aretina 14 izay lasa fitaratry ny fahasalamana[hanova | hanova ny fango]

Io fomba fanarahamaso io dia ahafahana manangona, sy manadihady eo no eo, mba ahafahana hisorohana sy hitandremana amin’ny alàlan’ireo tarehi-marika epidemiolojika azo avy amin’ireo mpitsabo tsy miankina. Ireo tarehi-marika ireo dia hatambatra amin’ny tarehimarika fanaraha-mason’ny Institut de Veille Sanitaire (InVS) (avis favorable de la CNIL n°471 393).

Ny 11 amin’ireo aretina 14 fitaratry ny fahasalamana arahimaso dia aretimifindra . Ireto avy izy ireo :

  • Gripa nanomboka tamin’ ny 1984
  • Fivalanana nanomboka tamin’ ny 1990
  • Kitrotro nanomboka tamin’ ny 1984
  • Donika nanomboka tamin’ ny 1985
  • Nendram-boalavo nanomboka ny 1990
  • Zona nanomboka tamin’ny 2004
  • Urétrite ny lehilahy nanomboka tamin’ny 1984


Ireto indray ireo aretina tsy mifindra  :

  • Asma
  • Fankam-panahy famonoan-tena nanomboka tamin’ny 1999
  • Ary fidirana hôpitaly nanomboka tamin’ny 1997


Ny fanarahamaso tsy an-kiato ny Gripa, Fivalanana ary ny Nendram-boalavo dia ahafahana mahafantantra haingana mba hiomanana sy hampilazana amin’ny fahatongavana sy ny fimparitahan’ny epidemia eran’ny faritany na firenena iray manontolo. Ireo tarehi-marika amin’ny ankapo-beny izay tonga avy amin’ny alalan’ny tamba-tserasera avy amin’ireo mpitsabo dia voatahiry ary mapitombo ny tambatra tarehi-marika isam-paritra (système d'information géographique). Misy gazety fiseho isan-kerinandro isakin’ny Talata atao hoe Sentiweb-Hebdo izay aparitaka amin’ny alalan’ny mailaka ho an’ireo mpikambana mihôtran’ny 4000 sy ireo gazety lehibe nasionaly. Misy gazety koa izay mivoaka isan-taona amin’ny tamba-tseraseran’ny réseau Sentinelles avy amin’ireo marika fehiny mandritra ny herin-taona.

Ny réseau Sentinelles dia miara miasa miaraka amin’ny Finkambanana Iraisam-pirenena momba ny Fahasalamana na Organisation mondiale de la santé amin’ny fanaraha-maso elektronika ny aretina sami-hafa .

Ny Fikarohana[hanova | hanova ny fango]

Ireo marika azo avy amin’ny alalan’ny réseau Sentinelles dia ahafahana manao :

Ny epidemiolojia eo an-toerana[hanova | hanova ny fango]

Misy fanadihadiana atao eo amin’ireo mpitsabo Sentinelles. Izany no natao miaraka amin ny fanarahana ny lalàna ny fanaovana fanadihadiana ara-epidemiolojika izay navoakan’ny fikambanan’ny ny epidemiolojista izay miteny frantsay. Io fandihadiana io izay mitondra nomerao ao amin’ny boky fitarihantsoratra dia hanaovana rapaoro farany izay nahazo fahazoana alàlana avy amin’ny organisima nasionaly misahana ny informatika sy ny fahalalàhana atao hoe CNIL (n°471 393). Ny valin’ny asa fanadihadihana moa dia hita ao amin’ny tamban-tseraseran’ny réseau Sentinelles ao anatin’ny lahatsoratra "documentation/enquêtes ponctuelles" Jereo koa

Fifandraisana avy any ivelany[hanova | hanova ny fango]