Onitiana Realy

Avy amin'i Wikipedia

Onitiana Realy dia mpanao gazety malagasy ao amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagascar. Teny amin'ny Oniversiten'Antananarivo no nandratoany fianarana momba ny asa fanaovan-gazety. Efa nianatra teo anivon'ny CEDS ihany koa izy. Ankehitriny dia izy no minisitry ny mponina eto amin'ny fanjakana malagasy

Ny taona 2002, taorian'ny niantombohan'ny raharaha 2002 no nanomboka nahitana azy tao amin'ny fandaharana l'invité du Zoma isaky ny zoma aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny 8 ora alina.

Anisan'ny nanampy azy betsaka teo amin'ny asany ny nandraisany ny vahiny Francisque Ravony, praiministra teo aloha nandritra ny fitondrana Albert Zafy, izay nanoro azy ny amin'ny tokony hitondrana ny fandaharana ny hampandeha azy.

Hita taratra ao anatin'ny fandaharana ataony ny maha-matianina azy sy ny fametrahany mialoha hatrany ny ahiahin'ny sarambabem-bahoaka.

Anisan'ny nanampy betsaka ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny nanasan'i Onitiana Realy azy tamin'ny fandaharana l'invité du Zoma.

Anisan'ny nanaraka akaiky ny raharaham-pirenena i Onitiana Realy ary tsy nitsahatra nanao ireo tsikera hatramin'ny niandohan'ny krizy 2009. Hita taratra amin'izany ny tsy fiandaniany amin'ny atsy na ny aroa.

Efa vahiny manokana nasain'ireo diaspora tany am-pitan-dranomasina ihany koa izy ny amin'ny fandinihany tsy miandany ny raharaham-pirenena.

25 Javier 2015 : Voatendry ho Minisitry ny Mponina, ny fihariana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy izy ao anatin'ny Governemanta Jean Ravelonarivo