Mpitandro ny Fandriam-pahaleman' ny Firenena Mikambana

Avy amin'i Wikipedia
Lôgôn' ny Satroka Manga
Miaramila misatro-manga avy ay Nôrvezy nandritra ny ady tany Iogôslavia.

Ny Mpitandro ny Fandriam-pahaleman' ny Firenena Mikambana dia tafika misahana ny fitandroana na ny famerenana amin' ny laoniny ny fandriam-pahalemana sy ny fiarovana iraisam-pirenena, araka ny baikon' ny Filankevitry ny Fiarovana na noho ny fangatahan' ny Fihaonamben' ny Firenena Mikambana, araka ny fehin-kevitra 377 an' ny Firenena Mikambana. Nalefa any amin' ny faritra misy fifandonana maromaro àry ity tafika ity mba hiarovana ny mponina sivily na ho hery mpanelanelana. Mazàna izy no atsoina hoe Miaramila Misatro-Manga na Satro-Manga na Satroka Manga (noho ny fananan' ny miaramila ao anatiny satroka miloloko manga) na Tafiky ny Firenena Mikambana.

Ity tafika ity dia tsy mahaforona tafika mpiady ho an' ny Firenena Mikambana. Miaramila ampindramin' ny firenena mpikambana ao amin' ny Firenena Mikambana sy sivily miasa amin' ny pôlisy na amin’ ny fitantanan-draharaham-panjakana no manatevin-daharana ao aminy.

Amin' ny toe-javatra sasany, io fitandroana ny fandriam-pahalemana io dia azo ankinina amin' ny fikambanana iraisam-pirenena tsy mifandray amin' ny rafitry ny Firenena Mikambana na koa amin' ny fiaraha-mientan' ny firenena maro. Izany, ohatra, no nahatonga ny Filankevitry ny Fiarovana nanome baiko imbetsaka ny Organisasion du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) na North Atlantic Treaty Organization (NATO), na ny Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) na Community Economic of West African States (ECOWAS) amin' ny alàlan' ny Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group (ECOMOG) hanatanteraka ny fitandroana ny fandriam-pahalemana any amin' ny firenena misy ady.