Aller au contenu

Herinandro Masina

Avy amin'i Wikipedia
Fiaraha-misakafo farany, sary nataon'i Juan de Juanes, 1562.

Ny Herinandro Masina na Herinandro Mangina amin'ny Kristiana, dia ny herinandro mialoha ny Paska (na Paka) sady ampahany farany amin'ny fari-potoan'ny Karemy. Ahatsiarovana ny Fiaretan'i Kristy fijaliana ny Herinandro Masina. Ny telo andron'ny Paska (latina: Triduum paschale) amin'ny Fiaretan'i Kristy sy ny Fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia manomboka amin'ny Alakamisy hariva amin'io herinandro io ka mifarana amin'ny harivan'ny Alahadin'ny Paska. Ireo telo andro ireo no tampon'ny taona litorjika satria tamin'ny alalan'ny fahafatesana no nandresen'i Kristy ny fahafatesana ary ny tamin'ny fitsanganany ho velona no namerenany indray ny fiainana. Ny Herindro Masina dia ahitana ny Alahadin'ny Sampan-kazo, ny Alatsinainy Masina, ny Talata Masina, ny Alarobia Masina, ny Alakamisy Masina, ny Zoma Masina, ary ny Asabotsy Masina. Ny Ortodoksa dia miantsio ny Herinandro Masina hoe Herinandro Lehibe. Ny Ortodoksa any Romania dia mampiasa ny hoe Herinandron'ny Fijaliana.

Ny Herinandro masina dia ahitana lanonana litorjika izay tsy hita raha tsy indray mandeha monja anatin'ny taona. Ny voalohany amin'izany dia ny Alahadin'ny Sampan-kazo na Alahadin'ny Sampan-drofia.