Aller au contenu

Filazantsara apôkrifa

Avy amin'i Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Filazantsara apokrifa)

Filazantsara apôkrifa na Evanjely apôkrifa no ilazana ireo boky mitondra ny anarana hoe "filazantsara" na "evanjely" nefa tsy voaray ko kanôna ao amin' ny Baiboly.

Ireo filazantsara apôkrifa

[hanova | hanova ny fango]

Ireto misy ohatra amin' ireo boky ireo:

Misy evanjely na filazantsara miisa mihoatra ny dimampolo, ka ireto no azo tanisaina:

Evanjely gnôstika

[hanova | hanova ny fango]
 • Evanjelin' i Tômasy
 • Evanjelin' i Markiôna
 • Evanjelin' i Maria Magdalena
 • Evanjelin' i Jodasy
 • Evanjely apôkrifan' i Joany
 • Evanjelin' i Valentino na Evanjelin' ny Fahamarinana
 • Evanjely grikan' ny Egiptiana

Evanjelin' ny Fahaterahana

[hanova | hanova ny fango]
 • Prôtevanjelin' i Jakôba
 • Evanjelin' i Pseodô-Matio
 • Evanjely fahaterahan' i Maria
 • Bokin' ny Fahazazan' ny Mpamonjy
 • Evanjely miafin' i Maria Virjina
 • Evanjely apôkrifan' ny Fahaterahana

Evanjelin' ny Fahazazana

[hanova | hanova ny fango]
 • Evanjelin' ny Fahazazan' i Tômasy
 • Evanjely arabon' ny Fahazazana
 • Tantaran' i Jôsefa Mpandrafitra
 • Evanjely armenian' ny Fahazazana
 • Bokin' ny Fahazazan' ny Mpamonjy

Evanjeliny Fijaliana sy ny Fitsanganan-ko velona

[hanova | hanova ny fango]
 • Evanjelin' i Petera
 • Evanjelin' i Nikôdemposy
 • Evanjelin' i Bartôlômeo
 • Evanjelin' i Gamaliela

Evanjelin' ny Fampiakarana

[hanova | hanova ny fango]
 • Evanjelin' i Masindahy Joany Evanjelista
 • Bokin' i Joany, arsevekan' i Tesalônika
 • Narración del Pseudo José de Arimatea
 • Fitantaran' i Pseodô-Josefa avy any Arimatea

Taratasin' ny Tompo

[hanova | hanova ny fango]
 • Fifanoratan' i Josoa sy i Abgara
 • Taratasin' ny Tompo
 • Evanjely miafin' i Marka
 • Evanjely kataran' i Pseodô-Joany
 • Evanjelin' i Barnabasy
 • Evanjelin' i Tatiano
 • Evanjelin' ny Nazareana
 • Evanjelin' i Amôniôsy
 • Evanjelin' ny Valifatin' ny Mpamonjy
 • Evanjelin' ny fahafatesan' i Pilato
 • Evanjely apo^krifan' i Galilea

Soratanana tao Nag Hammadi

[hanova | hanova ny fango]
 • Apôkrifan' i Jakôba na Boky miafin' i Jakôba
 • Apôkalipsin' i Paoly

Evanjely very

[hanova | hanova ny fango]
 • Evanjelin' ny Hebreo
 • Evanjelin' ny Ebiônita na Evanjelin' ny Roa Ambin' ny Folo
 • Evanjelin' ny Egiptiana
 • Evanjelin' i Matiasy
 • Evanjelin' i Tômasy
 • Evanjelin' i Filipo
 • Evanjelin' i Petera
 • Evanjelin' ny Mpanohitra ny Lalàna sy ny Mpaminany
 • Fitadidian' ny Apôstôly
 • Kilasy telon' ny Vokatry ny Fiainana Kristianina
 • Evanjelin' ny Vazantany Efatra
 • Evanjelin' ny Apele
 • Fahaterahan' i Maria
 • Evanjelin' i Jodasy Iskariôta
 • Evanjelin' i Eva
 • Fiakaran' i Jakôba
 • Evanjely Velona na Evanjelin' i Many
 • Fanontanian' i Maria
 • Evanjelin' ny Fahatanterahana
 • Evanjelin' ny Basilida
 • Evanjelin' i Markiôna

Jereo koa

[hanova | hanova ny fango]