Aller au contenu

Fiangonana Kristiana (Mpianatr' i Kristy)

Avy amin'i Wikipedia
Ny lôgôn' ny Fiangonana Kristiana (Mpianatr' i Kristy), mampiseho kapoaka na kalisy mena misy ny hazo fijalian' i Andrea. Ny kalisy dia maneho ny maha zava-dehibe ny Fanasan' ny Tompo ho an' ny "Mpianatra" ary ny hazo fijalian’ i Andrea dia maneho ny fananan' ilay fiangonana fototra ekôsey.

Ny Fiangonana Kristiana (Mpianatr' i Kristy) dia anisan' ny fiangonana prôtestanta lehibe any Amerika Avaratra. Niorina tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-19 izy, ary manaraka ny fampianarana kalvinista. Antsoina hoe Fiangonan' ny Mpianatr' i Kristy na Fiangonan' ny Mpianatra fotsiny koa izy.

Ity antokom-pinoana ity dia nanomboka tamin' ny hetsika famerenana amin' ny laoniny nandritra ny Fifohazam-panahy Lehibe Faharoa, voalohany nisy tamin' ny taonjato faha-19 amin' ny maha fikambanam-piangonana miasa ho amin' ny firaisan' ny Kristiana, avy eo dia nanangana tsikelikely ireo rafitra manakaiky ny an' ny fiangonana manana anarana tamin' ny alalan' ny fikambanana misiônera sy fikambanana isam-paritra ary fivoriambe iraisam-pirenena. Tamin' ny taona 1968 ny Mpianatr' i Kristy dia nandray rafitra toy ny antokom-pinoana manana ny anarany manokana tamin' ny fomba ôfisialy, fotoana izay nisian' ny vondrom-piangonana niala mba hijanona ho tsy miankina sy tsy manana anaram-piangonana manokana.

Ny fiangonan' ny Mpianatra an-toerana dia manaraka ny fitantanana kôngregasiônalista. Nandray anjara tamin’ ny fananganana ny Filankevitry ny Fiangonana Maneran-Tany (anglisy: World Council of Churches - WCC) sy ny Filankevitry ny Fiangonana Federaly any Etazonia (anglisy: Federal Council of Churches), antsoina ankehitriny hoe Filankevitry ny Fiangonana Nasiônaly (anglisy: National Council of Churches) ny Fiangonana Kristianan' ny Mpianatra ary mbola manohy ny asany amin' ny fifanakalozan-kevitra ekiomenika.

Amin' ny taona 2018 dia nisy mpikambana 382 248 tao amin' ny paroasy miisa 3 754 any Amerika Avaratra.