Fanoharana ao amin'ny Evanjely

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Fanoharana ny amin'ilay zanaka mpandany, sary nataon'i Guercino, 1651

Ny fanoharana ao amin'ny Evanjely dia tantara anoharan-javatra nataon'i Jesoa avy any Nazareta izay manolotra fampianarana ara-pitondrantena sy ara-pivavahana. Amin'ny teny grika dia atao hoe παραβολή / parabolê izany.

Amin'ny fomba fanaovana fanoharana voarakitra ao amin'ny kolontsaina jiosy dia natao hanehoana fahamarinana amin'ny alalan'ny zavatra mpitranga eo amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny alalan'ny fandinihna ny zavaboary, tsy ny fampiharana an'izany ho fampitam-pahaizana amam-pahalalana momba ny fivoasana ny Lalàna (araka ny mahazatra ny Raby) no tena nanaovan'i Jesoa izany fa nataony hanambaràna ny Fanjakan'Andriamanitra sy ny fiovana ho tanteraka amin'ny fahatongavan'izany fanjakana izany.

Ireo fanoharana nataon'i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Ireto ireo fanoharana nataon'i Jesoa, araka ny lohateny omen'ny Baiboly DIEM ny ankamaroan'izy ireo:

 1. Namana mpanelingelina, Lio 11. 5-8
 2. Tsimparifary nafafin'ny fahavalo (Diem), Mat 13. 24-30
 3. Samaritana tsara fanahy (Diem), Lio 10. 25-37
 4. Ondry nania ka hita indray (Diem), Mat 18. 12-14; Lio 15. 4-7
 5. Mpanompo tsy mahay mamela heloka (Diem), Mat 18. 23-35
 6. Olona roa nitrosa, Lio 7. 41-43
 7. Izy mirahalahy (Diem), Mat 21. 28-32
 8. Ireo tovovavy folo (Diem), Mat 25. 1-13
 9. Mpitandrim-pananana kinga (Diem), Lio 16. 1-9
 10. Firavaka very ka hita indray (Diem), Lio 15. 8-10
 11. Ankizy mipetra-potsiny eny an-kianja (Diem), Lio 7. 31-35
 12. Ilay faralahy very ka hita indray, Lio 15. 11-32
 13. Hazo aviavy (Diem), Lio 21. 29-33; Mar 13. 28-31; Mat 24. 32-35
 14. Ilay aviavy tsy mamoa (Diem), Lio 13. 6-9
 15. Harato (Diem), Mat 13. 47-50
 16. Voan-tsinapy (Diem), Mat 13. 31-32; Mar 4. 30-32; Lio 13. 18-19
 17. Fanasambe (Diem), Lio 14. 15-24
 18. Olona matanjaka sy tsara fiadiana (Diem), Mar 3. 27; Lio 11. 21-22
 19. Mpanankarena (Diem), Lio 12. 16-21
 20. Mpanompo mahatoky sy mpanompo tsy mahatoky (Diem), Mat 24. 45-51; Lio 12. 42-48
 21. Mpitsara (Diem), Lio 18. 1-8
 22. Sira sy fahazavana ny mpianatr'i Jesoa (Diem), Mat 5. 14-15; Mar 4. 21-25; Lio 8. 16-18
 23. Leviora (Diem), Mat 13. 33, Lio 13. 20-21
 24. Voninkazo eny an-tsaha (Diem), Mat 6. 28-34
 25. Orin-trano tsy mitovy (Diem), Mat 7. 24-27; Lio 6. 47-49
 26. ilay tompon-trano, Mar 13. 33-37
 27. Denàry vato (Diem), Lio 19. 12-27
 28. Ilay mpanankarena sy i Lazara, Lio 16. 19-31
 29. Fanasambe tamin'ny fampakaram-bady (Diem), Mat 22. 1-14
 30. Voro-manidina (Diem), Mat 6. 26
 31. Siny hoditra (Diem), Mat 9. 17, Mar 2. 22; Lio 5. 37-38
 32. Mpiasa tanimboaloboka (Diem), Mat 20. 1-16
 33. Tapak'ahitra sy vatan-kazo (Diem), Mat 7. 3-5; Lio 6. 41
 34. Vatosoa sarobidy (Diem), Mat 13. 45-46
 35. Farisianina sy mpamory hetra, Lio 18. 9-14
 36. Fitafiana tonta sy tapa-damba vaovao (Diem), Mat 9. 16
 37. Varavarana èty (Diem), Lio 13. 24-29
 38. Fiverenan'ny Tompo (Diem), Mat 24. 42-46; Lio 12. 35-40
 39. Sira ny mpianatr'i Jesoa (Diem), Mat 5. 13
 40. Fanirin'ny voa nafafy (Diem), Mar 4. 26-29
 41. Mpamafy (Diem), Mat 13. 5-8; Mar 4. 3-17; Lio 8. 5-8
 42. Mpanompo manefa ny adidiny, Lio 17. 7-10
 43. Mpanompo anankitelo (Diem), Mat 25. 14-30; Lio 19. 12-27
 44. Tilikambo (Diem), Lio 14. 28-33
 45. Harena miafina (Diem), Mat 13. 44
 46. Tompona tanimboaloboka (Diem), Mat 21. 33-46; Mar 12. 1-12; Lc 20. 9-19
 47. Ny tena voaloboka, Joa 15. 1-8

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]